Єлизаветівський дошкільний навчальний заклад Петриківської районної ради

Режим роботи закладу

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМЕ  НАВАНТАЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
на дитину у закладах дошкільної освіти різних типів та форми власності

Робочий

навчальний план

Комунальний заклад освіти

Єлизаветівський дошкільнийнавчальний заклад

Петриківської  районної державної адміністрації

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

різновікова група

(2-3, 4 -5 рік життя);

старша група

(6-7 рік життя);

 

«Капітошка»

«Сонечко»

«Веселка»

Ознайомлення із соціумом

1

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

 

1

 

1

 

2

Художньо-продуктивна діяльність(музична,образотворча,театральна тощо)

 

4

 

4

 

5

Сенсорний розвиток

2

 

 

Логіко-матиматичний розвиток

 

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

 

2

 

3

 

3

Здоровя та фізичний розвиток

2

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

 

10

 

11

 

12

Додаткові освітні послуги на вибір батьків(у тому числі діяльність за освітніми лініями варіативної складової Базового компоненту,гуртки,платні послуги)

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Максимальна кількість занять на тиждень

 

10

 

14

 

20

Максимальне допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

 

1,4

 

3,5

 

8,3

 

*Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються під час визначення гранично допустимого освітнього навантаження на дітей.

Освітнє навантаження: тривалість проведення занять - спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

**Максимально допустиме освтітнє навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.

Для дітей віком від 1 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хвилин. 
Тривалість одного заняття: 
у молодшій групі - не більше 15 хвилин; 
у середній - 20 хвилин; 
у старшій - 25 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій - трьох організованих  занять освітньої діяльності. У різновікових групах тривалість  занять освітньої діяльності необхідно диференціювати, орієнтуючись на вік кожної дитини.

У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, необхідно проводити фізкультурні хвилинки. 
Тривалість перерв між заняттями має становити не менше 10 хвилин. 
Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, необхідно проводити переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Рекомендується поєднувати та чергувати їх із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Необхідно враховувати, що значному скороченню організованих форм освітньої діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп - 15 хвилин, середніх - 20 хвилин, старших - 25 хвилин.

Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань. 
Після денного сну діти можуть відвідувати гуртки. Тривалість проведення гурткової роботи - 15-25 хвилин залежно від віку дітей. 
Недопустимо проводити заняття в гуртках за рахунок часу, відведеного на прогулянку та денний сон.

Фізичне виховання дітей у  закладі дошкільної освіти має складатися з: ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.

Визначаючи обсяг рухової активності дітей, необхідно враховувати стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять слід проводити з дворічного віку. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років - 15 хвилин; від 3 до 4 років - 20-25 хвилин; від 5 до 6(7) років - 25-30 хвилин.

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.

За наявності басейну проводять 2 заняття з плавання та 2 заняття з фізкультури. 
У дні, коли немає занять з фізкультури і плавання, проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.